Výpočet ABSI

ABSI – nový ukazovateľ obezity

Všeobecne používaným kritériom nadváhy a obezity je index telesnej hmotnosti – BMI, ktorý zohľadňuje výšku a váhu. ABSI tiež berie do úvahy vek a obvod pása.

Kritériá pre množstvo tuku v páse sa medzi Európou a Amerikou líšia. Kým European Group for the Study of Insulin Resistance považuje za hranicu centrálnej obezity obvod pása 94 cm u mužov a 80 cm u žien, americké inštitúcie na čele s American Heart Association uvádzajú ako hraničné hodnoty 102 cm u mužov a 88 cm u žien.

Konštrukcia ABSI indexu je dosť zložitá, v čitateli je obvod pása a v menovateli BMI a výška, avšak v odmocninách rôzneho stupňa. Pre jednoduchý výpočet ABSI použite on-line kalkulátor (pozri nižšie), ktorý sa doplní aj o tzv. bazálny metabolizmus, teda hodnotu spotreby energie v našom organizme za 24 hodín za predpokladu, že by sme celý deň iba ležali. Stačí, keď zadáte svoju hmotnosť v kilogramoch, výšku v centimetroch a obvod pása tiež v centimetroch. Ďalej zadajte pohlavie a vek a stlačte tlačidlo Výsledky.

[really_simple_share]

Hmotnosť

 kg

Výška

 cm

Obvod pásu

 cm

Pohlavie

Vek

 rokov

 

Body-mass index (bmi)

 kg/m2

Pomer pás/výška

 %

Telesný tuk

 %

Bazálny metabolizmus

 kcal/deň

Index tvaru tela (ABSI)

 ABSI - orientačné hodnoty*

 

Vek

Muži

Ženy

30

0,79

0,77

40

0,81

0,78

50

0,83

0,79

60

0,84

0,81

70

0,85

0,83

80

0,88

0,85

* Hodnota v tabuľke udáva priemerné riziko úmrtia na choroby spojené s obezitou pre určitý vek, pri nižších hodnotách riziko klesá, pri vyšších stúpa. Napríklad, 1,2 označuje 20 % väčšie riziko, než je priemer, zatiaľ čo 0,8 označuje 20% nižšie riziko.

Bez komentárov

Napíšte nám...

Pridaj komentár